Akreditovaná vzdělávací společnost Výukové programy s.r.o. vás srdečně zve na seminář pro učitele prvního stupně ZŠ.

Seminář je ZDARMA.
Po ukončení semináře obdržíte certifikát.

název a téma semináře:

1. Genetická metoda čtení (2 hodiny)
Seznámení s metodikou výuky čtení a psaní čtení genetickou metodou. Využití didaktických pomůcek, pracovních sešitů, pracovních listů pro výuku čtení.

2. Didaktické pomůcky pro výuku českého jazyka (2 hodiny)
Seznámení s různými formami výuky – výuka frontální, skupinová, individuální. Budování strategií k osvojení mluvnických pravidel učiva prvního stupně ZŠ.

termín a místo konání:

27.3. - Plzeň - Sušice
3.4. - Liberec - Praha
5.4. - Most - Ústí nad Labem
24.4. - Olomouc - Ostrava
25.4. - Brno - Znojmo
26.4. - Vsetín - Zlín
2.5. - Jičín - Nové město nad Metují
10.5 - Litomyšl - Pardubice
15.5. - České Budějovice - Písek
22.5. - Karlovy Vary - Mariánské Lázně

čas: vždy od 14hod

Přihlášku na semináře naleznete zde >>>