V hotovosti

Objednané zboží lze zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři Výukové programy s.r.o. (adresa: Mělník, Pražská 530) nebo na seminářích pořádaných touto společností. 

Na fakturu (bezhotovostní platba)

Zákazníkovi bude vystavena faktura, kterou obdrží emailem v elektronické podobě. Součástí zásilky bude i papírová podoba faktury. Zboží bude zákazníkem uhrazeno bezhotovostní platbou.

Na dobírku

Zboží uhradíte poštovnímu doručovateli při převzetí.