Český jazyk pro 2. - 5. ročník

6,00 Kč
S DPH

učebnice pro výuku českého jazyka pro 2. až 5. ročník

Počet

Učebnice slouží k přehledu učiva pro 2. až 5. ročník.
Pracovní učebnice je určena pro výuku českého jazyka ve 2. až 5. ročníku.
Obsahuje přehledně základní učivo:
abeceda, samohlásky u, ú, ů, spodoba hlásek, stavba slova, obojetné souhlásky, slovo a význam, tvoření slov a jejich stavba, vyjmenovaná slova, předložka s, z, předpona s, z, vz, skupiny mě, mně, bě, bje, pě, vě, vje ve slovech, slovní druhy, koncovky podstatných a přídavných jmen, stavba věty, shoda přísudku s podmětem, jmenné tvary přídavných jmen tvrdých, psaní velkých písmen, psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí, přímá a nepřímá řeč
Učebnice je členěna na přehled učiva, cvičení na procvičení a podložky pro didaktické pomůcky.
Učebnice je vhodná pro souhrnné opakování ve škole a pro domácí přípravu. Koresponduje s pracovními sešity pro 2. – 5. ročník. Některá cvičení v sešitech a v učebnicí se shodují, což žákům umožní v sešitech pod vedením učitele procvičit a v rámci domácí přípravy znova upevnit.

28010

Parametry

Formát
A4
Počet stran
88

Související zboží: